2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey

2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey Podcast

Playlist by 2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odysseyבמלאת חמישים שנה לצאת "2001: אודיסאה בחלל", 11 חוקרים וחוקרות בחנו את היצירה מזווית המומחיות שלהם. עם גיל מרקוביץ ודוקטור יוחאי עתריה
Follow the podcast:

12 clip(s) in playlist