2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey

2018: אודיסאה בחלל - חלק 8

View descriptionShare

2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey Podcast

במלאת חמישים שנה לצאת "2001: אודיסאה בחלל", 11 חוקרים וחוקרות בחנו את היצירה מזווית המומחיות שלהם. עם גיל מרקוביץ ודוקטור יוחאי עתריה
12 clip(s)
Loading playlist

נלמד מהי הנקודה הסינגולרית, הנקודה שבה ייצור האדם את הבינה העל אנושית, ונדמיין ביחד מהן אפשרויות ההתפתחות של האנושות מנקודה זו ואילך. אם הבינה המלאכותית כה משוכללת עולה השאלה אילו תפקידים כדאי שהמכונה תמלא ואילו תפקידים כדאי לשמור לאדם; ואיך ישפיעו הדברים על חקר החלל?

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. 2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey Podcast

    12 clip(s)

2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey

במלאת חמישים שנה לצאת "2001: אודיסאה בחלל", 11 חוקרים וחוקרות בחנו את היצירה מזווית המומחיות שלהם. ע 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 12 clip(s)