2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey
2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey

2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey

במלאת חמישים שנה לצאת "2001: אודיסאה בחלל", 11 חוקרים וחוקרות בחנו את היצירה מזווית המומחיות שלהם. עם גיל מרקוביץ ודוקטור יוחאי עתריה
Social links:
Follow the podcast:
ClipsPlaylists