2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey

2018: אודיסאה בחלל - חלק 2

View descriptionShare

2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey Podcast

במלאת חמישים שנה לצאת "2001: אודיסאה בחלל", 11 חוקרים וחוקרות בחנו את היצירה מזווית המומחיות שלהם. עם גיל מרקוביץ ודוקטור יוחאי עתריה
12 clip(s)
Loading playlist
פרק מבוא מזווית אחרת: נחשוב על המוטיבציה האנושית לחקור את החלל ולבקר בחלל, ועל הסוגיות שמעלה מחקר זה: קיומם של חיים תבוניים נוספים ביקום, סוגי תקשורת אפשריים, חיפוש אקטיבי של חיים אחרים לעומת פסיבי, ונלמד על הרעיון החדשני שמציע קובריק למפגש עם האחר
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. 2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey Podcast

    12 clip(s)

2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey

במלאת חמישים שנה לצאת "2001: אודיסאה בחלל", 11 חוקרים וחוקרות בחנו את היצירה מזווית המומחיות שלהם. ע 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 12 clip(s)