2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey

2018: אודיסאה בחלל - חלק 10

View descriptionShare

2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey Podcast

במלאת חמישים שנה לצאת "2001: אודיסאה בחלל", 11 חוקרים וחוקרות בחנו את היצירה מזווית המומחיות שלהם. עם גיל מרקוביץ ודוקטור יוחאי עתריה
12 clip(s)
Loading playlist
נדון ברעיונות שקובריק שזר בסרט "2001: אודיסאה בחלל" בעזרת שפה קולנועית שהיא מלאכת מחשבת, מלאה בפרטים רבי משמעות וכוונה. קובריק התייחס לפילוסופים גדולים, ואף יצר פילוסופיה משלו, שהביע בדרך קולנועית. נדון באמצעות ניתוח סצינות הפתיחה של הסרט
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. 2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey Podcast

    12 clip(s)

2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey

במלאת חמישים שנה לצאת "2001: אודיסאה בחלל", 11 חוקרים וחוקרות בחנו את היצירה מזווית המומחיות שלהם. ע 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 12 clip(s)