2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey

2018: אודיסה בחלל - חלק 7

View descriptionShare

2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey Podcast

במלאת חמישים שנה לצאת "2001: אודיסאה בחלל", 11 חוקרים וחוקרות בחנו את היצירה מזווית המומחיות שלהם. עם גיל מרקוביץ ודוקטור יוחאי עתריה
12 clip(s)
Loading playlist
אלן טיורינג, מתמטיקאי ופילוסוף, הוא האדם שהמציא את המחשב, וגם המחשב שאנחנו משתמשות ומשתמשים בו היום מבוסס על עבודתו. נלמד על אילו פיתוחים מתמטיים התבסס טיורינג ועל רעיונותיו, שעוסקים במחשבה האנושית ובמעמדן של מכונות העתיד
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. 2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey Podcast

    12 clip(s)

2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey

במלאת חמישים שנה לצאת "2001: אודיסאה בחלל", 11 חוקרים וחוקרות בחנו את היצירה מזווית המומחיות שלהם. ע 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 12 clip(s)