2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey

2018: אודיסאה בחלל - חלק 6

View descriptionShare

2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey Podcast

במלאת חמישים שנה לצאת "2001: אודיסאה בחלל", 11 חוקרים וחוקרות בחנו את היצירה מזווית המומחיות שלהם. עם גיל מרקוביץ ודוקטור יוחאי עתריה
12 clip(s)
Loading playlist

שימושו של האדם ברובוטים מגוונים הוא כבר עובדה בשטח. שימוש זה ממשיך להתקדם, ובעתיד הקרוב נחלוק את המרחבים הציבוריים עם רובוטים אוטונומיים, או כמעט אוטונומיים, שיהיו איתנו באינטראקציה. נדון בשאלות המבניות, התכנוניות, ששילוב זה מעלה ומעסיקות את המהנדסות והמהנדסים של ימינו

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. 2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey Podcast

    12 clip(s)

2018 אודיסאה בחלל 2018 a Space Odyssey

במלאת חמישים שנה לצאת "2001: אודיסאה בחלל", 11 חוקרים וחוקרות בחנו את היצירה מזווית המומחיות שלהם. ע 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 12 clip(s)