כיוון הרוח wind directionכיוון הרוח wind direction

ביקורת או אנטישמיות?

View descriptionShare

כיוון הרוח wind direction Podcast

ההסכת ״כיוון הרוח״ עוסק בכל מה שמעניין את מי שמתעניין בעולם הסובב אותנו. הוא מבקש להגביה מעט מעל המבזק האחרון והפוש החדשותי. הוא אינו שואל מה אלא למה, 
168 clip(s)
Loading playlist

היכן עובר הקו בין ביקורת בינלאומית לגיטימית על ישראל לבין אנטישמיות מזוקקת. פלפול מיותר? החוקר דן דייקר משוכנע שזה בנפשנו

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. כיוון הרוח wind direction Podcast

    168 clip(s)

כיוון הרוח wind direction

ההסכת ״כיוון הרוח״ עוסק בכל מה שמעניין את מי שמתעניין בעולם הסובב אותנו. הוא מבקש להגביה מעט מעל המב 
Follow podcast
Recent clips
Browse 179 clip(s)