כיוון הרוח wind directionכיוון הרוח wind direction

הישוב הישן והחרדים

View descriptionShare

הרבה לפני העלייה הראשונה ולפני שהרצל החל לפעול הגיעו לארץ עולים שהתיישבו  בעיקר בירושלים, חברון, טבריה וצפת. הישוב הישן חי בעיקר מתרומות. מלחמת העולם הראשונה הרעה את מצבו. יחסיו עם המנדט הבריטי והתנועה הציונית מורכבים. פרק המשרטט את פניה של החברה החרדית במאות השנים האחרונות כאן בארץ ישראל

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. כיוון הרוח wind direction Podcast

    168 clip(s)

כיוון הרוח wind direction

ההסכת ״כיוון הרוח״ עוסק בכל מה שמעניין את מי שמתעניין בעולם הסובב אותנו. הוא מבקש להגביה מעט מעל המב 
Follow podcast
Recent clips
Browse 179 clip(s)