כיוון הרוח wind directionכיוון הרוח wind direction

מהשתלבות להתבדלות

View descriptionShare

משרתים בצבא, סוחרים,  גאים במדינה. כאלה היו רבים מבני הציבור החרדי בתחילת ימי  המדינה. עליות ומורדות ידע הציבור החרדי במדינת ישראל. הוקר מנחן קרן קרץ עם מחקר היסטורי מרתק

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. כיוון הרוח wind direction Podcast

    168 clip(s)

כיוון הרוח wind direction

ההסכת ״כיוון הרוח״ עוסק בכל מה שמעניין את מי שמתעניין בעולם הסובב אותנו. הוא מבקש להגביה מעט מעל המב 
Follow podcast
Recent clips
Browse 179 clip(s)