כיוון הרוח wind directionכיוון הרוח wind direction

כיוון הרוח wind direction Podcast

Playlist by כיוון הרוח wind directionההסכת ״כיוון הרוח״ עוסק בכל מה שמעניין את מי שמתעניין בעולם הסובב אותנו. הוא מבקש להגביה מעט מעל המבזק האחרון והפוש החדשותי. הוא אינו שואל מה אלא למה, הוא אינו שואל עד מתי אלא ממתי?
Follow the podcast:

168 clip(s) in playlist