Op en WakkerOp en Wakker

Is grondhervorming suksesvol?

View descriptionShare
Die regering is op die regte pad met regstellende geregtigheid wat grondhervorming in Suid-Afrika betref. Dit was die slotsom van die minister van landbou, Thoko Didiza, toe sy onlangs die bevindings van 'n uitgebreide studie oor grondhervorming die afgelope 30 jaar in Suid-Afrika bekend gemaak het. Didiza sê die doel van die regering se grondhervormingsplan is om die siklus van armoede onder swart Suid-Afrikaners te verbreek. Ons praat hieroor met dr. Theo de Jager, voorsitter van die Suider-Afrikaanse Agri-inisiatief, SAAI, en 'n boer van Limpopo.
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Op en Wakker

    2,899 clip(s)

Op en Wakker

Op en Wakker is 'n ontbytprogram met al die inligting, vermaak en opheffende inhoud wat jy nodig het 
Recent clips
Browse 2,902 clip(s)