אובדן מזון

View descriptionShare
Published Mar 26, 2019, 5:53 AM

בעולם של משאבים מתדלדלים ושל אוכלוסייה הולכת וגדלה. המשימה לספק מזון לכל בני האדם הפכה לאחד האתגרים המרכזיים של האנושות. במקביל עלפי הערכות שונות, 30%-50% מהמזון המיוצר אובד או מתבזבז תוך כדי שרשרת הספקת המזון - מהגידול החקלאי ועד לצרכן הביתי.

משרד מבקר המדינה בדק כבר לפני כמה שנים בהרחבה את נושא "אובדן המזון - השלכות חברתיות, סביבתיות וכלכליות."

והמסקנה-הצלת מזון היא הפתרון .

אז איך עושים זאת- איך לנצל עודפי המזון? עד מתי הם ראויים למאכל אדם? האם לנצלם לייצור מזון תעשייתי או להעבירם לנזקקים? מרגע שהעודפים אינםראויים למאכל אדם, האם ניתן להאכיל בהם בעלי חיים או להפיק אנרגיה ולייצר דשן?

על כך ועוד בשיחה עם עו"ד שירי מילוא- לוקר

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. בעין הביקורת – משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

    10 clip(s)

בעין הביקורת – משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

בעין הביקורת – משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
Follow podcast
Recent clips
Browse 10 clip(s)