בעין הביקורת – משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבורבעין הביקורת – משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

המאבק בשחיתות הציבורית- מיהו חושף שחיתות? מי זכאי לצו הגנה כחושף שחיתות?

View descriptionShare

חוק יסוד מבקר המדינה קובע כי מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור יבחן את טוהר המידות במדינה.

ואכן משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ניצב בחזית המאבק בשחיתות הציבורית.

מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור מעניק צווי הגנה לחושפי השחיתות בשירות הציבורי. בידיו גם הסמכות  לתת הגנה למבקרים פנימיים שסבלו מהתנכלות בתגובה על פעולותיהם כמבקרים פנימיים.

כך בשנת 2018 הוגשו 44 תלונות של עובדים שטענו כי הממונים עליהם פגעו בזכויותיהם בעקבות חשיפת מעשי שחיתות. 22 מהעובדים שבירור תלונתם הסתיים קיבלו סעדים שונים. חמישה עובדים (כולל מבקר פנים) קיבלו צווי הגנה קבועים. במסגרת בירור של 17 התלונות האחרות יושבו המחלוקות בין הצדדים בסיוע מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, או שהצדדים הסמיכו אותו לקבל החלטה בעניין המחלוקות ביניהם.

הטיפול בבקשות לצווי הגנה , מתבצע בנציבות תלונות הציבור שפועלת במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור.

 על כך ועוד בשיחה  עם מנהלת הנציבות  עו"ד ד"ר אסתר בן חיים

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. בעין הביקורת – משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

    10 clip(s)

בעין הביקורת – משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

בעין הביקורת – משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
Follow podcast
Recent clips
Browse 10 clip(s)