בעין הביקורת – משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבורבעין הביקורת – משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

מוכנות המדינה לרעידת אדמה - תשתיות לאומיות ומבנים

View descriptionShare

רעידת אדמה הורגשה ביום רביעי 15.5.2019 בשעה 19:53 כמעט בכל רחבי הארץ. לפי המכון הגיאופיסי, עצמת הרעש הייתה  4.4. למרבה השמחה לא היו נפגעים ולא נגרמו נזקים.

אבל דוח מיוחד "מוכנות המדינה לרעידת אדמה - תשתיות לאומיות ומבנים". שפרסם מבקר המדינה בתאריך 18.07.2018, מתריע מפני הצפוי.

מומחים בתחום סבורים כי התרחשותה של רעידת אדמה חזקה, על כל השלכותיה הקשות היא כמעט ודאית. השפעתה על אזורים שונים במדינה תהיה עצומה. בהתאם למסגרת להיערכות שאושרה על ידי הממשלה, יש להיערך ל-7,000 חללים, 8,600 פצועים קשה, 37,000 פצועים קל, 9,500 לכודים בהריסות בניינים ו-170,000 חסרי קורת גג.

על הנדרש מהממשלה ומכל הגורמים הנוגעים בדבר נוכח ההערכות אלה ,בשיחה עם עו"ד דנה גרוס סגנית מנהל אגף לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. בעין הביקורת – משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

    10 clip(s)

בעין הביקורת – משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

בעין הביקורת – משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
Follow podcast
Recent clips
Browse 10 clip(s)