אובדן מזון
בעין הביקורת – משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
אובדן מזון
00:00 / 15:58