מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

תכתוב, הוא אמר לו, תכתוב

View descriptionShare

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל הדמויות והסיפורים שלא תמצאו בספרים
224 clip(s)
Loading playlist

האם ארוחת ערב אחת של עורך עיתון ושני בחורים צעירים שינתה את עולם הספרות? מה שבטוח, היא הולידה כמה מהסיפורים הגדולים בהיסטוריה. אורחת: נועה מנהיים
כותב ומגיש: ערן מינהר, עורכת: נעה בן הגיא, מפיק: אור מינהר

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)