מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

מינהר הזמן History with Eran Minhar

Playlist by מינהר הזמן History with Eran Minharההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל הדמויות והסיפורים שלא תמצאו בספרים
Follow the podcast:

224 clip(s) in playlist