מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar
מינהר הזמן History with Eran Minhar

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל הדמויות והסיפורים שלא תמצאו בספרים
Social links:
Follow the podcast:
ClipsPlaylists