Wat het jy in jou handWat het jy in jou hand

Wat het jy in jou hand 8 Januarie 2023

View descriptionShare
ECHO is 'n geloofsgemeenskap wat omgee vir jongmense in nood. Daar is tans 13 huise en weeklikse programme by elf skole. ECHO Jeugontwikkeling het in 2001 tot stand gekom en is 'n geregistreerde nie-winsgewende maatskappy. Daar is Echo-gemeenskappe in Pretoria, Johannesburg en Kaapstad. Die Echo Plaasprojek is net buite Frankfort in die Vrystaat.
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Wat het jy in jou hand

    13 clip(s)

Wat het jy in jou hand

In die Bybelboek, 1 Konings, kry ons die verhaal van die weduwee van Sarfat, wat sonder meel en olie 
Social links
Recent clips
Browse 13 clip(s)