Vers en klank 25 Januarie 2022

View descriptionShare
Published Jan 25, 2022, 7:00 PM
Die sielkundige en visuele kunstenaar Gerhard Barkhuizen lees gedigte voor uit sy debuutbundel, SMEE, uitgegee deur Turksvy Publikasies. Daniel Hugo skryf: "In sy debuut as digter ontgin Barkhuizen onder meer die wisselwerking tussen woord en beeld. Net soos metaal kan woorde gesmelt, gegiet, gesmee en gesweis word om nuwe en verrassende vorms te skep. Die afgebeelde kunswerke in die bundel is almal van sy hand. Benewens die beeldende kuns handel sy gedigte ook oor ervarings uit sy nomadiese jeug, sy buitelandse reise en praktyk as sielkundige. In Smee is 'n ambagtelike en woordvaardige kunstenaar aan die werk. Dit is verse dié waaruit die vonke spat."
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Vers en Klank

    538 clip(s)

Vers en Klank

Voorlesings van gedigte, afgewissel met gepaste musiek.
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 538 clip(s)