Taaldinge 5 September 2021

View descriptionShare
Published Sep 5, 2021, 9:00 AM
Jana Luther van die WAT praat oor neologismes; hoe dit gevorm word en kriteria vir die opneem van nuutskeppings in woordeboeke.
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Taaldinge

    551 clip(s)

Taaldinge

Daar word gekyk word na die dinge wat taal beïnvloed en oor ‘n tydperk van sowat 300 jaar beïnvloed  
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 551 clip(s)