RSG KunsRSG Kuns

Prof. Elfriede Dreyer - Lied van die filosoof

View descriptionShare
Prof. Elfriede Dreyer vertel van haar solo-uitstalling, Lied van die filosoof.
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. RSG Kuns

    2,259 clip(s)

RSG Kuns

Onderhoude met uitvoerende en beeldende kunstenaars oor die teater- en die kunswêreld.
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 2,259 clip(s)