RSG KunsRSG Kuns

Hennie Meyer - 400 gram – Is ons dieselfde?

View descriptionShare
Keramiekkunstenaar Hennie Meyer is besig met ‘n unieke projek. Hy vertel vir Lizelle de Bruin van die projek, 400 gram – Is ons dieselfde?
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. RSG Kuns

    2,367 clip(s)

RSG Kuns

Onderhoude met uitvoerende en beeldende kunstenaars oor die teater- en die kunswêreld.
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 2,367 clip(s)