RSG KunsRSG Kuns

Hannetjie Visser haal asem met kuns

View descriptionShare
Vir die kunstenaar Hannetjie Visser is om kuns te maak soos asemhaal. Christelle Webb-Joubert het by haar gaan kuier op hulle plaas net buite Rustenburg. 
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. RSG Kuns

    2,486 clip(s)

RSG Kuns

Onderhoude met uitvoerende en beeldende kunstenaars oor die teater- en die kunswêreld.
Social links
Recent clips
Browse 2,486 clip(s)