בעין הביקורת – משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבורבעין הביקורת – משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

הולכים לבחירות!

View descriptionShare

הבחירות לכנסת בפתח ועוד קודם לכן כמה מפלגות יקיימו בחירות מקדימות- פריימריס.

הרבה כסף מעורב בבחירות.

בעזרתה של ראש האגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות חנה רותם, נרחיב על חוקי הבחירות שהמבקר מופקד על אכיפתם ועל הנחיות מבקר המדינה למתמודדים

כמו גם בשאלות מהי תרומה מותרת? כמה כסף מותר לגייס וממי? ועל החובה לפרסם את שמות התורמים.

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. בעין הביקורת – משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

    10 clip(s)

בעין הביקורת – משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

בעין הביקורת – משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
Follow podcast
Recent clips
Browse 10 clip(s)