מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

מלחמת שמונה השנים

View descriptionShare

למלחמת ששת הימים ב־1967 היה עוד אפקט נשכח: אולימפיאדה אלטרנטיבית, בולי אספנים ושבירת שיא ההפלגה באוניה. אורח: אל״מ (במיל׳) שלמה גואטה

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)