מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

העיר של היטלר

View descriptionShare

יש באוהיו עיר אחת שהמייסדים שלה היו בני משפחת היטלר. לרגל הפרק ה־70 פרק בונוס קצר ומיוחד

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)