מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

מסע צלב

View descriptionShare

האיש שיזם את אמנת ז׳נבה הוא האיש שהמציא את הצלב האדום. מאיש עסקים מצליח למתנדב - כך הפך אנרי דינאן לחתן פרס נובל חסר כל. אורח: יהונתן סבן

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)