מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

קרב אבוד

View descriptionShare

הקרב הכי מפואר וגדול בתולדות בריטניה הוא המפלה הכי קשה של האימפריה היפנית. אז איך זה שכמעט אף אחד לא זוכר אותו? אורח: יובל נעמן

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)