מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

ד"ר סוס

View descriptionShare

הוא ידע לספור, לעשות תרגילים בחשבון ובכלל - להפגין יכולות אינטלקטואליות גבוהות וחריגות. מה מיוחד? הוא היה סוס. אורח: יונתן כץ

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)