מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

פרק מלא אדרנלין

View descriptionShare

כשדאג לינדסי החל לסבול מתשישות קשה ביותר ורותק למיטה, אף רופא לא מצא מה הבעיה. אז הוא חקר, והמציא לעצמו ניתוח. אורח: ד״ר מיכאל קראוס

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)