מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

שושן נעלם

View descriptionShare

גאון? נווד? צרפתי? ליטאי? יהודי? מוסלמי? דבר אחד ברור: האיש שנודע כ״מר שושני״ הוא אחד המיתוסים הגדולים של היהדות בעת החדשה. אורח: ספי גלדצהלר

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)