מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

הארץ הלא מובטחת

View descriptionShare

לא באוגנדה, לא בסורינם, לא בפורטוגל, לא באמריקה ולא בפלשתינה - בסוף שנות ה־30, היהודים רצו להקים מדינה... באוסטרליה. אורח: פרופ׳ גור אלרואי

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)