מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

לא הצ'רצ'יל הזה

View descriptionShare

גיבור מלחמת העולם השנייה, מפקד, מעורר השראה, לוחם, אפילו אמן - צ׳רצ׳יל הזה היה הרבה דברים, אבל הוא לא היה ווינסטון. אורח: פרופ׳ אלון קדיש

מגיש וכותב: ערן מינהר, עורך: איל שינדלר, מפיק: אור מינהר. את הרעיון לפרק הציע המאזין הילל אפלבאום

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)