מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

ברית המועצות הרעבות

View descriptionShare

בשנת 1932 התחולל באוקראינה רעב שחיסל מיליוני בני אדם. האם היה גזירת גורל או הרעבה מכוונת? אורח: ד״ר ולדימיר פפרני

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)