מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

פרשת האיש במזוודה

View descriptionShare

מרדכי לוק נעצר בחשד שהיה מרגל של מצרים. הוא נתפס בתוך מזוודה. אורח: תא״ל במיל׳ ד״ר אפרים לפיד

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)