מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

עשה להם קרקס

View descriptionShare

איך קרה שאחד היזמים הגדולים ביותר של אמריקה היה בכלל אקרובט קרקס לבנוני? אורח: אסף בר סלע

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)