מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

יש ברירה

View descriptionShare

אחד הביולוגים המבריקים של ברה״מ הוכיח את תורתו של דארווין, אבל היה לזה מחיר גבוה במיוחד. אורח: ד״ר יניב טננבאום קטן

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)