מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

מאיפה הגיעו היפנים

View descriptionShare

ממצא חדש מגלה: לאוכלוסייה היפנית היו שלושה אבות קדמונים. מי הם היו? אורח: פרופ׳ רותם קובנר
כותב ומגיש: ערן מינהר, עורכת: נעה בן הגיא, מפיק: אור מינהר

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)