מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

תמר ישראלי

View descriptionShare

כמעט עשרה זני תמרים גדלים בארץ - והם לא היו אמורים להיות פה, אלמלא איש אחד. אורח: עמירם אידלמן

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)