מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

לאן נעלמה אגתה?

View descriptionShare

התעלומה הגדולה ביותר של אגתה כריסטי מעולם לא נכתבה בספר. אורח: אורן נהרי. זהירות, ספוילרים!

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)