מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

בדיקת הריון היסטורית

View descriptionShare

מפיפי על גרגירי חיטה, דרך זריקות שתן לקרפדות ועד ערכות אינסטנט: ככה התפתחה הערכה לבדיקת הריון. אורח: ד״ר מנחם פישר

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)