מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

סוגר חשבון

View descriptionShare

אחד מראשי המאפיה הגדולים של אמריקה היה יהודי פולני שניסה לברוח לישראל. אורח: ד״ר דוד גורביץ׳

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)