מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

יח"צ גורר יח"צ

View descriptionShare

אדוארד ברנייז היה האבא של יחסי הציבור: הוא לימד את הנשים לעשן ולאסוף את השיער, את האמריקאים לאכול בייקון ובננות ואפילו הפיל נשיא. אורח: מוטי שרף

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)