מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

צ׳נדלר שׂם רגל

View descriptionShare

איזה מזל היה לעולם המוזיקה שדי־די צ׳נדלר החליט שנמאס לו לתופף בצורה בה כולם היו רגילים לתופף. אורח: יוסי בוזין

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)