מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

איש מצחיק מאוד

View descriptionShare

הכוכב הגדול ביותר בדרום אמריקה היה האיש שצ׳רלי צ׳פלין אמר עליו שהוא הקומיקאי הטוב ביותר בדורו. אורח: רון פוגל

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)