מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

כוח סוס

View descriptionShare

איך הפך ילד בהיר עור ומתולתל ללוחם הגדול ביותר של האינדיאנים האמריקאים? אורחת: עו״ד מיכל סגל-ארנולד

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)