מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

הדרקון הראשון של לי

View descriptionShare

איך הפך ילד סיני, רקדן צ׳ה־צ׳ה־צ׳ה, לכוכב הבינלאומי הגדול ביותר של עולם הקונג־פו? אורח: רם גלבוע

כותב ומגיש: ערן מינהר, עורך: איל שינדלר, מפיק: אור מינהר

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)