מינהר הזמן History with Eran Minharמינהר הזמן History with Eran Minhar

נושאת הבשורה

View descriptionShare

מי שעודדה את מרטין לותר קינג להשתמש במילים "יש לי חלום" היתה מלכת מוזיקת הגוספל הגדולה בהיסטוריה. אורחת: גאיה פולת

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מינהר הזמן History with Eran Minhar

    224 clip(s)

מינהר הזמן History with Eran Minhar

ההיסטוריה זוכרת את האנשים הגדולים, אך היא מושפעת מאינספור איזוטריות שנשכחו. ערן מינהר מוביל אותנו אל 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 224 clip(s)